Pages

6/30/2015

#34 Hair Update - Hello new colour and cut


ENG: Hi, so I've been to my hair dresser recently, as I wanted to change sth about my hair and that is the result. It was not exactly the length and the colour that I asked for but at first I was okay, cause, it looked like that.

PL: Cześć, więc ostatnio byłam u fryzjera, ponieważ chciałam zmienić coś w moich włosach i oto rezultat. To nie była ani ta długość o jaką prosiłam ani ten kolor, ale pierwszego dnia jak wyszłam od fryzjerki to było okey, wyglądało to tak.After a few washes my hair look ginger, not gonna lie I was a bit broken because I paid so much money on my hair and I ended up with ginger hair when I asked for caramel one....
So my mum decided to dye my hair on her own and at first it looked like that.

PL: Po paru myciach moje włosy były rude, cóż szczerze mówiąc byłam trochę załamana bo zapłaciłam tak dużo pieniędzy za te włosy a kurcze skończyłam z rudymi włosami gdy prosiłam bardzo wyraźnie o karmelowe... Więc moja mama w końcu zdecydowała się na zafarbowanie moich włosów własnoręcznie i na początku wyglądały tak.
But after few washes as well as the prior ones, now I look like that

PL: Ale tak samo jak wcześniejsza farba po paru myciach się spłukała i wygląda to teraz tak


I kind of like that colour now, but it is really similar to my natural colour ;x Anyway I will have to go to another hairdresser to cut my hair again cause they just badly cut and I really struggle everytime I want to style them somehow... 

PL: Myślę że ten kolor jest całkiem, całkiem, ale jest teraz bardzo podobny do mojego naturalnego koloru ;x Tak czy inaczej będę musiała iść jeszcze raz do innego fryzjera ponieważ moje włosy są źle obcięte teraz i mam problemy za każdym razem gdy chcę je ułożyć...

But yeah, I just thought I would update you on that. Let me know what you think about my new hair, and see you...tomorrow I guess, cause I'm starting a new series called BLOGIDAYS, stay tuned to know more about that, byee x

PL: Więc tak, pomyślałam że dam wam znać co się zmieniło na mojej głowie. Napiszcie mi w komentarzach co uważacie na temat moich nowych włosów i zobacze się z wami... jutro chyba, ponieważ zaczynam nową serię notek które będą się nazywać BLOGIDAYS, więc czekajcie na dalsze informacje na ten temat jutro paa xx


Lots of love xoxo


6/20/2015

#33 My Top 10 Musicals

         ENG: Hey, hey, hey it's me again. Well today I thought that I'll write about my favourite kind of film that ever excisted and those are musicals.
I realised that, like... not that long ago, that I absolutely love watching musicals. I mean I could think about it earlier considering my love to Disney films and I don't love them because they are cartoons I love the music the best, I think.
And because of the fact that I started to catch up on every classic from this gendre I haven't watched a lot of them but I think that I can think of 10 that are just amazing and you have to watch it to make your life complete xD

          PL: Hej, hej, hej to znowu ja. Więc dzisiaj pomyślałam, że napiszę o moim ulubionym rodzaju filmów, które istnieją i są to musicale.
Nie tak dawno temu zdałam sobie sprawę z tego, że kocham oglądać musicale. To znaczy, mogłam wpaść na to wcześniej, zważywszy na moją miłość do filmów Disney'a i tego że nie kocham ich głównie dlatego że to są bajki (tzn to oczywiście też) tylko najbardziej tam podobają te piosenki.
I ze tego względu, że zaczęłam nadrabiać wszystkie klasyki z tego gatunku i nie oglądnęłam jeszcze wszystkich oczywiście ale myślę, że mogę wybrać 10 takich, które musicie oglądnąć, aby wasze życie było kompletne xD

1. Moulin Rouge
(O M G! oh! that was soooo good, I cried so much on this movie, you can't even imagine. And also I kinda love and hate the soundtrack, because it takes place in Paris 1900 and they used like Whitney Houson or Elton Jhon, I mean they are like my ultimate fav songs ever but I think like it doesn't fit the times that it is all happening, I don't know... But I have to tell you one thing, "Come What May" is the most beautiful song I've ever heard and I want it on my wedding if I ever get married)

PL: O eM Gie! oh! ten musical był taki dobry, tak bardzo płakałam na tym filmie nawet nie możecie sobie wyobrazić. Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową to po części ją kocham a po części nie, no bo akcja dzieje się w Paryżu w 1900 roku a w filmie użyto takich wykonawców jak Whitney Houston albo Elton John, to znaczy nie denerwuje mnie to aż tak bardzo bo są to jedne z moich ulubionych piosenek wszech czasów ale wydaje mi się że one po prostu nie pasują do czasów w jakich się dzieje akcja filmu, no nie wiem... Ale muszę powiedzieć wam jedną rzecz, "Come What May" jest najpiękniejszą piosenką jaką kiedykolwiek słyszałam i jeśli kiedykolwiek wyjdę za mąż to chcę, żeby była grana na moim ślubie)

2. The Sound of Music
( Love, love, love this one. I'm a huge fan of Julie Andrews and her part in this musical was sooo amazing. I also liked that slight "historical" context of this film, like, it's not just a love story, it's a bit deeper you know:) and it also has a lot of amazing songs, I love them soo much, and it lasts like 3 hours so it's for a real musical lovers, for not only survivng this but also enjoying every minute of this)

PL: Kocham, kocham, kocham ten film. Jestem ogromną fanką Julie Andrews i jej rola w tym musicalu była cudowna. Także podobał mi się historyczny kontekst tego filmu, to nie jest tylko historia miłosna, tylko jest troszkę głębszy wiecie? I jest tam pełno cudownych piosenek, które tak bardzo kocham. Plus, ten film trwa ok. 3-3,5 godzin także to jest dla prawdziwych miłośników musicali, nie tylko przebrnięcie przez ten film ale także czerpanie radości z każdej jego minuty.

3. Mary Poppins
(As I said earlier,  I love Julie Andrews, and I also really like the guy who played Bert in Mary Poppins. I love this one so much that I watched it 3 times now, I don't like maybe like, one song out of it. I like the fact that it is a true story (kind of) that P. L. Travers [<- the woman who wrote those little kids stories at first and then sold them to Mr Walt Disney and let him to film them] came through and I also cried in the end <3, I am also a huge fan of stepping so if you are as well one then you will find sth for you and I love the "roof scene" a lot, like imagine dancing all of it on Broadway live, that would be amazing)

PL: Tak jak wspomniałam wcześniej, kocham Julie Andrews i także bardzo mi się podobał ten facet który grał Bert'a w Mary Poppins. Kocham ten film tak bardzo, że widziałam go już 3 razy i nie podoba mi się może jedna piosenka z wszystkich. I podoba mi się też fakt, że to jest prawdziwa historia (tak jakby) przez którą P.L. Travers (to kobieta która napisała te bajki dla dzieci w wersji książkowej na początku i sprzedała je panu Walt'owi Disney'owi i pozwoliła mu je sfilmować) sama przeszła i także płakałam na końcu <3 jestem także wielką fanką stepowania więc jeśli także jesteście to też znajdziecie coś dla siebie. I kocham też scene na dachu ze wszystkimi kominiarzami, wyobraźcie sobie tą scene na żywo na Broadway'u, to byłoby niesamowite


4. Les Miserables
(Okay, so I watched only the 2012 version, and lets start with cast, the best ever possible, like Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter, Amanda Seyfried O.O The songs - amazing, the story - amazing, acting - amazing, but this one may be not that fun for some of you, beacause there is A LOT of singing and almost anything "talking" so even if you enjoy watching musical it may be hard for you :>)

PL: Okej a więc ja widziałam tylko tą wersje z 2012 roku, i zacznijmy od obsady, najlepsza z możliwych: Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter, Amanda Seyfried O.O Piosenki - cudowne, historia - cudowna, gra aktorska - cudowna, ale niestety ten musical może nie być dla wszystkich, bo jest tam NAPRAWDĘ DUŻO śpiewania i prawie w ogóle nie ma mówienia, więc nawet jeśli lubicie oglądać musicale to może być ciężkie dla was :>

5. Grease
(Oh God, I love this one as well, I love John Travolta in this, he is soo good. Also the soundtrack is super duper cool and I like the story. I mean I love their clothing and hairstyles, I love 70s in general so this was really nice to watch, this like classic, even if someone is not into musicals they probably know You're the one that I want or Greased Lightning. Ohh so amazing film <3)

PL: O Boziu, kocham ten film, uwielbiam John'a Travolta w nim, był cudowny. Także ścieżka dźwiękowa jest odjechana w kosmos (xD) i historia też jest świetna. Kocham ich ubrania i fryzury, generalnie to uwielbiam lata 70 więc ten musical był bardzo przyjemny dla mnie do oglądania. To jest swego rodzaju klasyk, nawet jeśli ktoś nie przepada za musicalami to prawdopodobnie oglądał ten film albo słyszał "You're the one that I want" albo "Greased Lightining". Ohh taki genialny film<3

6. Edith Piaf
(Okay, I've watched this one quite recently, but I really did enjoyed it. I love Edith Piaf's songs, they are so beautiful, I love french and french music as well so it was like the best you can ever want from a movie. Although it is not a love story and it is neither a happy story it is truely beautiful and show us a real story of the most knowen women in France)

PL: Okej, oglądałam ten film całkiem nie dawno i naprawdę bardzo mi się podobał. Kocham piosenki Edith Piaf, są po prostu przepiękne, kocham francuski i francuską muzykę więc generalnie nie można chcieć niczego więcej jeśli łączysz to wszystko w całość. Pomimo tego, iż nie jest to stricte historia miłosna ani także nie jest to szczęśliwa historia, jest ona bardzo piękna i pokazuje nam prawdziwą historię najbardziej znanej kobiety we Francji (tak zdaje sb sprawe ze napisalam slowo historia chyba ze 3 razy w tym zdaniu xD)

7. Mama Mia!
(So this one is not that old, I believe is from 2008, but it is funny and they all cover ABBA's song and I love Abba <- yes you can judge me now xD, and let me tell you... The cast oh my goodness gracious: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, oh goooood <3333)

PL: Więc ten film nie jest tak stary, wydaje mi się że jest z 2008 roku ale jest zabawny i wykonują tam tylko piosenki zespołu ABBA a ja kocham Abbe <- tak możecie mnie teraz oceniać, i coś wam powiem... Obsada, mój Boże... : Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, bsuhosiwjiohh, nie moge poprostu, perfekcja <3333

8. Sweeney Todd
(This one was a little bit weird but I guess, every Tim Burton's movie is a little bit weird and creepy. I love the fact that Johnny Depp is in it and the rest of the cast is british <3 I love soundtrack and the story line which is funny, moving  and disturbing in the same time. Amazing, amazing, amazing, amazing, that is all I wanna say xD)

PL: Ten film jest trochę przerażający ale wydaję mi się że każdy film Tim'iego Burton'a jest troszkę dziwny i przerażający. Kocham fakt, iż Johnny Depp jest w tym filmie a reszta obsady jest brytyjska <3 Uwielbiam ścieżkę dźwiękową i historię która jest zabawna, poruszająca i niepokojąca w tym samym czasie. Cudowny, cudowny, cudowny, cudowny, to wszystko co chce powiedzieć xD

9. High School Musical
(Okay, this is a "musical" from my junior high school, I loved every part of it, I guess my fav is the first one. I love songs, my first celebrity crush was Zac Efron, I also love a lot Corbin Blue, Vanessa Hudgens and Ashely Tisdale. Again it's a love story but I just love it, this is so nice <3 This is not very musicaly-musical but I think if you're young it's a good one to start with :) )

PL: Okej, to jest musical mojego gimnazjum, kochałam każdą część tego filmu ale wydaję mi się że pierwsza część jest moją ulubioną. Kocham te piosenki, Zac Efron po tym filmie stał się moja pierwszą miłością xD, ale uwielbiam tak samo Corbin'a Blue, Vanesse Hudgens i Ashley Tisdale. Kolejna historia miłosna ale ja ją po prostu uwielbiam, jest świetna <3 To nie jest taki musical-musical ale myślę, że jeśli jesteś młody/a to, tym filmem możecie zacząć.

10. Pitch Perfect
(Okay, so I watched this because everybody and their mother were raving about this movie, and I though Anna Kendrick is there, maybe it won't be that bad. As well I love choirs, so that is another reason why I watched it. And it was nice, the humor is a bit immature but, I don't know... I would give it 6/10 I can't even remember the plot really right now. But I mean you can give it a go, lots of people love it, maybe I am just weird or my taste is a little bit different)

PL: Okej, więc oglądnęłam ten film powieważ dosłownie każdy trąbił o tym filmie i pomyślałam że może jeśli Anna Kendrick jest w tym filmie, to może nie będzie aż taki tragiczny.  Kocham też chóry, więc to był kolejny powód dla którego oglądnęłam ten film. I był całkiem w porządku tylko humor był jakiś taki niedojrzały i mało śmieszny, nie wiem no...dałabym mu może 6/10 punktów, nawet nie pamiętam już o czym on był. To znaczy, możecie spróbować, i dać mu szanse, mnóstwo ludzi kocha ten film. Może ja jestem po prostu jakaś dziwna, albo mój gust jest trochę inny (Wstawiam go tutaj, bo większość kocha ten film, więc możecie spróbować)So this is it, let me know in the comments if you watched any of them and what do you think about them and you can make your own list in the comments as well, you can give me, let's say 4 musicals that you really liked, I would love to know your recommendations. And yeah, I think that I could do like a list of my fav songs from musicals as well, and also I think if I watch some more I can wirte a part two. Let me know what you think about those ideas, see you soon.

PL: Więc to tyle, dajcie mi znać w komentarzach jeśli któreś z nich oglądaliście i co o nich myślicie, i jeśli chcecie możecie stworzyć swoją własną listę i też dać mi znać w komentarzach, możecie napisać, niech będzie hmm ze 4 musicale które bardzo wam się podobały, bardzo chciałabym poznać wasze rekomendacje. I taaak, wiecie co myślę że mogłabym zrobić listę moich ulubionych piosenek z musicali i tak samo myślę, że mogłabym oglądnąć jeszcze parę musicali i napisać drugą część. Dajcie mi znać co sądzicie o tych pomysłach. Do "zobaczenia" wkrótce.Lots of love xoxo

6/08/2015

#32 My Bucket List

        ENG:  Okay, here I am. I'm back. Again xD Did you miss me? I'm sorry, that I've been gone for so long. I had to deal with some kind of depression I'd say. I don't know if this is what I've been through exactly but I haven't been feeling too well recently. But now I'm back and I'm not going to leave you anymore :)

So, I was thinking what should I post, for a little bit of a positive vibe, maybe a little bit summery but not exactly and I came up with this. One day I saw sth like this on tumblr or somewhere else and I thought that this is a great idea, cause I have everything wrote down, I won't forget about anything and this can be a little bit "long-termed" then for instant new years resolutions or a "to do" list.

So, I will write as much goals as I can think of but if I remeber of sth or do sth then I will either add it to the list or just cross it out.          PL: Okej, oto jestem. Wróciłam. Znowu xD Tęskniliście? Przepraszam, że nie było mnie tak długo. Musiałam się uporać z czymś podobnym do depresji. Nie wiem czy to była depresja, bo nie byłam nigdzie, żeby to dokładnie zdiagnozować no ale nie czułam się za dobrze w każdym razie. Ale teraz wróciłam i nie zamierzam was już więcej opuszczać :)

A więc, myślałam nad tym jaki post powinnam dodać, chciałam coś takiego pozytywnego i troszkę letniego ale nie do końca i wpadłam na to. Pewnego dnia wpadłam na takie coś właśnie na tumblr'ze albo w jakimś innym miejscu i stwierdziłam, że to super pomysł, ponieważ gdy sobie wszystko zapiszę to wtedy niczego nie zapomnę i może to być troszkę bardziej "długo terminowe" w przeciwieństwie do postanowień noworocznych które teoretycznie są stricte do zrealizowanie w przeciągu roku.

Więc napiszę tu tyle swoich celów ile będę w stanie wymyślić ale jeśli sobie o czymś przypomnę albo coś już zostanie wykonane to będę to wtedy dopisywała albo wykreślała z tej listy.

Bucket list:

 1. Have a proper make up collection
 2. Live in the UK
 3. Visit disneyland
 4. Go to Mexico & Australia
 5. Start a YouTube channel
 6. Shopping spree on the Oxford Street
 7. Own sth high-end like Channel or Dior (I mean make up not clothes acctualy)
 8. Have a walk-in closet
 9. Swim with dolphin
 10. Travel on first class
 11. Spend a few days in 7 stars hotel in Dubai
 12. See my children get married
 13. Get married like on a american movies
 14. Have a huge marzipan wedding cake on my wedding
 15. Spent a new years eve on Time Square
 16. Do a Lush shopping spree
 17. Visit 5 continents
 18. Have a job that I would actually love doing
 19. Have a disney movie collection on dvd
 20. Sleep on the beach
 21. Learn how to cook
 22. Kiss under the rain
 23. See northen lights
 24. Take a selfie with Troye, Tyler, Zoe, Alfie, Tanya, Connor, Dan, Phil and Joe
 25. Speak in 5 foreign languages fluently
 26. Go to drive-in cinema
 27. Attend a masquared ball
 28. Find my fav ben & jerry's ice cream flavour
 29. Take a picture at photobooth
 30. Try macaroons in France
 31. Make a memory jar
 32. See a rainbow from a plane
 33. Own a pair of toms
 34. Have an egg chair
 35. Stick to my blog for at least few years
 36. Be friends with my current bffs as long as possible
 37. Have a garfied looking like cat
 38. Have my children grow up with harry potter
 39. Have my children grow up with classic disney movies
 40. Stop care about someone else's opinions
 41. Kiss underwater
 42. Travel Europe 
 43. Get a piggyback from my boyfriend
 44. Spend all day and night on the beach
 45. Make a lemonade stand
 46. Try yoga
 47. Tour disney studios
 48. Have a summer romance
 49. Visit Coco Chanel's house
 50. Visit Sherlock Holmes museum in London
 51. Go to Eiffle Tower
 52. Try butterbeer
 53. Sit on a rooftop
 54. Wish on a shooting star
 55. Fall for british boy
 56. Go on movie date
 57. Go on safari
 58. Go to Moscow
 59. Let go of a floating lantern
 60. Visit a tropical rainforest
 61. Roll down a hill out of boredom
 62. Visit Madame Tussaude's London
 63. Dye my hair ginger
 64. Have a flour fight
 65. Send a message in a bottle
 66. See gay marriage legalized everywhere
 67. Kiss someone on new years eve
 68. Visit milkshake city in London
 69. Swim in the sea while it rains
 70. Play hide and seek in IKEA
 71. Ride in a limo
 72. Ride a tandem
 73. Ride a hackneyed carriage in Cracow
 74. Own at least one Dyptique candle
 75. Take part in a real american Halloween
 76. Throw a cake into someone's face
 77. See a show at the Broadway New York

PL: 
1. Mieć taką prawdziwą kolekcję kosmetyków
2. Mieszkać w UK
3. Pojechać do Disneylandu
4. Pojechać do Australii i Meksyku
5. Zacząć swój kanał na YouTube
6. Zrobić super duże zakupy na Oxford Street
7. Mieć coś z droższych kosmetyków w swojej kolekcji (coś typu Channel albo Dior)
8. Mieć szafę, do której można wejść (tzn wiem ze do takiej normalnej tez mozna wejsc ale licze na to ze wiecie o co mi chodzi xd)
9. Popływać z delfinem
10. Polecieć kiedyś samolotem pierwszą klasą
11. Spędzić parę dni w siedmiogwiazdkowym hotelu w Dubaju
12. Zobaczyć ślub moich dzieci
13. Wziąć ślub taki jak na amerykańskich filmach
14. Mieć wielki marcepanowy tort na swoim ślubie
15. Spędzić sylwestra na Time Square
16. Zrobić ogromne zakupy w Lush
17. Zwiedzić 5 kontynentów
18. Mieć pracę, którą naprawdę bym kochała
19. Mieć kolekcje filmów Disney'a na DVD
20. Zasnąć na plaży
21. Nauczyć się gotować
22. Pocałować się w deszczu
23. Zobaczyć zorzę polarną
24. Zrobić sobie selfie z Troye, Tyler, Zoe, Alfie, Tanya, Connor, Dan, Phil i Joe
25. Mówić biegle w 5 językach
26. Pójść do kina samochodowego
27. Wziąć udział w balu maskowym
28. Znaleźć swój ulubiony smak lodów od Ben & Jerry's
29. Zrobić sobie zdjęcie w tej takiej fajnej budce
30. Spróbować makaroników we Francji
31. Zrobić "słoiczek wspomnień"
32. Zobaczyć tęczę z samolotu
33. Posiadać parę Tomsów
34. Mieć fotel "jajeczko"
35. Prowadzić bloga przez co najmniej parę lat
36. Przyjaźnić się z moimi przyjaciółkami możliwie jak najdłużej
37. Mieć kota który wygląda jak Garfield
38. Wychować moje dzieci na Harry'm Potterze (książkach i filmach)
39. Wychować moje dzieci na klasyce Disney'a
40. Przestać się przejmować opinią innych
41. Pocałować się pod wodą
42. Zwiedzić Europę
43. Pojeździć na barana u mojego chłopaka
44. Spędzić cały dzień i całą noc na plaży
45. Zrobić stoisko z lemoniadą
46. Spróbować jogi
47. Odwiedzić wszystkie Disney World'y na świecie
48. Przeżyć wakacyjną miłość
49. Zwiedzić dom mody Coco Channel
50. Pojechać do muzeum Sherlock'a Holmes'a na Baker Street w Londynie
51. Wyjechać na wieżę Eiffela
52. Spróbować kremowego piwa
53. Posiedzieć na dachu
54. Powiedzieć życzenie widząc spadającą gwiazdę
55. Zakochać się w Brytyjczyku
56. Pójść na randkę do kina
57. Pojechać na Safari
58. Zwiedzić Moskwę
59. Wypuścić do nieba lampion
60. Zobaczyć las deszczowy
61. Z nudy, sturlać się ze wzgórza 
62. Zwiedzić muzeum Madame Tussaude w Londynie
63. Zafarbować swoje włosy na rudo
64. Przeżyć wojnę na mąkę
65. Wysłać list w butelce 
66. Być świadkiem zalegalizowanie ślubów osób homoseksualnych, w każdym kraju na świecie
67. Pocałować kogoś w Sylwestra
68. Pójść do Milkshake City w Londynie
69. Popływać w morzu podczas deszczu
70. Pobawić się w chowanego w Ikei
71. Przejechać się limuzyną
72. Przejchać się rowerem dla dwóch osób
73. Przejechać się dorożką w Krakowie
74. Kupić przynajmniej jedną świeczkę Dyptique
75. Zobaczyć wschód/zachód słońca z samolotu
76. Wziąć udział w prawdziwym amerykańskim Halloween
77. Rzucić komuś ciastem w twarz
78. Zobaczyć spektakl na Broadway'u w Nowym Yorku

So yeah, that is it for today, wirte down in a comments whats on top of you bucket list, like maybe 5-7 things I would love to know that. I promise to write sth more soon. 

PL: Umm więc tak, to tyle na dzisiaj, napiszcie mi w komentarzach co jest na szczycie waszej "listy celów", może tak z 5-7 rzeczy, bardzo jestem ich ciekawa. Obiecuję, że napiszę coś więcej wkrótce.

P.S. Powiedzcie mi co sądzicie o pisaniu tego bloga i po polsku i po angielsku. Bo w sumie troszkę szybciej i łatwiej mi się piszę po angielsku + oczywiście trwa to trochę dłużej dla mnie napisanie wszystkiego dwa razy ale jeśli wam się to bardzo spodoba to odłożę to wszystko na bok i będę się starała pisać dla was w dwóch językach.


Lots of love xoxo